PRIZREN-WEB.COM

INTERNET MAGAZIN BOŠNJAKA PRIZRENA, ŽUPE, GORE I PODGORA

Ponedjeljak
26.Jan 2015
Velicina teksta
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Najveličanstvenija ličnost historije: MUHAMMED, ALEJHISELAM

E-mail Ispis

Kada bi čovjek imao po dva jezika na vrhu svake dlake na glavi, i njime spominjao Allaha, dž.š. i stalno  Njemu  zahvaljivao,  ne bi mogao dovoljno izraziti zahvalnost na milosti kojom ga je Allah, dž.š., počastio. Ta milost  je i  mogućnost spominjanja Muhammeda, a.s., slijeđenje njegovog sunneta, izražavanja ljubavi prema njemu i donošenje salavata na njega.
Ko nam je pokazao put ka Allahu, dž.š.? Ko nas je podučio kako trebamo živjeti u svakom vremenu i prostoru? Ko nas je izveo iz zablude u svejtlost ? Ko će se za svoj Ummet zauzimati kod Uzvišenog ? Ko nas je poželeo vidjeti ? Ko je pred preseljenje izgovarao: "Moj ummete, moj ummete" ? I ko će, kad prvi bude pozvan da uniđe u Džennet, izgovarati riječi: "Moj ummet" ?

 
Zato - ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, je jedan od đerdana vjerovanja (imana), a dosljedno postupanje po njegovom sunnetu i slijeđenje upute - je jasan znak istinske ljubavi prema Allahu, dželešanuhu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s.

U jednoj predaji stoji da je Džibril, a.s., došao Muhammedu, s.a.v.s., i rekao: "Kaže ti Allah dž.š., znaš li kako sam uzdigao tvoje ime" ?  Poslanik mu reče: „To samo Allah, dž.š., zna!“ A tada,  Allah, dž.š. reče: "Kad se Ja spomenem, spominješ se i ti, i potpun iman sam učinio kod vjernika kad se zajedno spomenemo“.  Na  La ilahe illallah  nadovezuje se: Muhammedun Resulullah.  (Ebu Ja la, Ibn Hibban)
Hasan el-Basri je rekao: "Neki su tvrdili da vole Allaha, pa ih je On Uzvišeni iskušao sljedećim ajetom: "Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! ... (sura Ali-Imran, 31, ajet)

Poslanika, s.a.v.s., je voljela čak i mrtva priroda, kako se kaže u hadisu kojeg bilježi imam Muslim, od Džabira ibn Semure, r.a., da je Allahov Poslanik rekao: „Ja znam jedan kamen koji je mene selamio u Meki prije mog  poslanstva, i dan danas znam gde se nalazi taj kamen”
Poslanik, s.a.v.s., je bio čovjek koji potiće iz najčistijeg poroda. Stoga kaže poznati islamski historičar Ebu Nasr Muhammed ibn Saib el Kelbi, koji je umro 146. h. g.:
"Gledao sam u historiju Poslanikovih predaka, uzlaznu lozu, to jest, sa majćine strane, pa sam video da od petsto  njegovih predaka, od žena, nijedna žena nije počinila blud.

Ime Muhammed, s.a.v.s., izvedeno iz riječi “Hamd” a znači zahvala, pa je Muhammed, alejhi  selem, bio čovjek koji je najviše zahvaljivao Allahu, s.v.t.a. Njegovom ocu je bilo ime Abdullah, pa je Muhammed, a.s., volio da kažu za njega, “Abdullahi ve Resuluhu”  Allahov rob i Njegov poslanik. Njegovoj majci je bilo ime Amina, a dolazi od arabske riječi “Em”  sto znači sigurnost, pa je doista Allah, s.v.t.a., dao Muhammedu, s.a.v.s., svaku sigurnost, i svima onima koji slijede njegov put. Žena koja je vodila brigu o Poslaniku, s.a.v.s., zvala se Ummu Ejmen, a ejmen dolazi od riječ “Jumn”  desna strane, strana berekata. Njegova doilja je bila Haljima, a ime njeno dolazi od riječi “Hilm” što znači blagost. Sve ove osobine se skupile kod posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, salallahu alejhi ve seleme.

Stoga Uzvišeni Allah, dž.š. kaže: "Došao vam je Poslanik, jedan od vas, (min enfusikum, ovo je po poznatom kiraetu, međutim po drugom kiraetu, min enfesikum, sto znači jedan najbolji od vas) teško mu je što čete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv"  (Sura Et-Tevba, 129, ajet)

Najuspješniji primjer preporoda

Allah Uzvišeni je poslao Muhammeda, a.s., kao milost svim ljudima, da ih povede  ka Uputi, ali Uputu prihvataju samo oni pripravni i spremni, premda se milost ostavaruje i vjernicima i nevjernicima. Program s kojim je došao Muhammed, a.s., usrećuje cijelo čovječanstvo i vodi ga predviđenom savršenstvu u ovom svijetu. Vrijednost tog programa je u njegovoj uravnoteženosti i harmoničnosti; ne kažnjava tijelo da bi se uzidigla duša, niti zanemaruje dušu da bi tjelo uživalo; ne ogrničava sposobnost pojedinca i njegove zdrave prirodne potrebe da bi ostavario interes zajednice ili države, niti dozvoljava apsolutnu slobodu uzburkanim i devijatnim hirovima i strastima pojedinaca da ugrožavaju život zajednice...

Čovječanstvu su danas ta svježina i milost potrebnija nego ikada do sada, jer je uznemireno, izgubljeno, zalutalo u bespućima materijalizma, paklu ratova i suhoći duše i srca. (Opširnije o tome vidjeti: Sejjid Kutb, U okrilju Kur'ana, XVII, str. 71-73).

Allah, dž.š., kaže: " I tebe smo svim svjetovima poslali samo kao milost (Sura El-Enbija, 107, ajet)
 
Poslanikova, s.a.v.s., veličanstvenost nije bila historijski ogled koji je ispunio stranice knjige historije i tu ostao, već je to blistavi put koji i danas budi i rasplamsava iskru života u dušama ljudi.

Najuspješniji primjer preporoda u historiji čovječanstva bio je preporod Muhammeda, a.s. On je bio siroče, nije imao oca. Dva mjeseca prije njegovog rođenja preselio mu je otac Abdulah, a u šestoj godini i majka - Amina. Bio je sam, nije imao braće, čak iza sebe nije ostavio muškog poroda. Nije znao čitati ni pisati. Došao je narodu koji je zapao u međusobne ratove i borbe i nadmetanja u porijeklo i rodu. Došao je narodu koji nije imao nikakve predispozicije za preporod. Uprkos svim ovim faktorima, za ograničeno vrijeme – oko dvadeset godina - od naroda koji je čuvao ovce, proizveo je narod koji upravljao svijetom.

Historija je prije njegovog poslanstva išla jednim tokom, a nakon njegovog poslanstva drugim. Muhammed, s.a.w.s, hrabro se suočio sa situacijom u kojoj se našao i preporodio čovječanstvo. Da bi riješio krizu kulture koja je nastala sukobljavanjem Perzijanaca i Rimljana pojavio se kao treća snaga koja je ojačala i izazvala oba carstva i porazila ih, vraćajući ljudima njihovo pravo na slobodu. Pale su tadašnje velesile: Bizantija i Perzija, a evropska renesansa dogodila se pod utjecajem islama.

Svake godine milioni muslimana obave hadž. Imao sam ove godine priliku, hvala Allahu, dž.š., da budem u taj više milionski skup. Opisati tu ljepotu niko do sad nije mogao riječima, jer se ta  ljepotu  može samo doživjeti. Neznam kojim riječima bi opisao milione hadžija koji ulaze u zejedničkom namazu, bez ikakvog incidenta, različtih jezika, ali ipak s jednim jedinim uzvišenim ciljem.

A pogledajmo na drugu stranu, jedna fudbalska utakmica, gdje je prisutno nekoliko hiljade gledaoca, a toliki problemi,  nekada dođe i to fizičkog obračuna. Islam je ispunio svijet džamijama, glas ezana preplavio je zemlju od istoka do zapada. Svi muslimani poste u isto vrijeme, kao da smo jedna porodica!

Čovjek koji želi slijediti neki primjer, ne može naći obuhvatniji i savršeniji primjer od Muhammeda, a.s. ! To je iz razloga što mu je Allah dž. š., dvadeset tri godine njegove poslaničke misije pružio sve ono što čovjeku treba do Sudnjeg dana. Ucijeloj historiji  čovječanstva ne možemo naći ličnost kojoj su darovane sve osobine. Čak ni ostalim vjerovjesnicima nisu date sve osobine kojima je odlikovan Muhammed, a.s.

Poslanik, alejhiselam, je jedina ličnost historije koja je u sebi objedinila sve aspekte i situacije života. Bogataš, njega može uzeti za primjer - kada je zadobio ogroman ratni plijen, koji je ispunio dolinu između dva brda, i sve to podelio na Allahovom putu. Siromah, njega može uzeti za primjer - kada je na svoj stomak vezao kamen, boreći se tako protiv gladi. Veliki osvajač, mo-e pogledati njegov primjer - kada je ušao skrušen u Mekku. Muškarac, suprug, se može ugledati na njega u ljubavi i blagosti prema supruzi. U bilo kojem stanju da se nađemo, Poslanik, a. s., nam može biti uzor, i u noći i u danu, na putovanju, učitelju ili učeniku, sudiji... Bio je sudija među Arapima u vrijeme obnove Kabe, iako je bio izolovan na posjedu svog amidže Ebu Taliba...


Bio je najveličanstvenija ličnost historijeTeško je pronaći bilo koji pokret ili ideologiju koja je zaista preobrazila cjelokupnu prirodu čovjeka i njegovo unutrašnje biće kao i život cijele zajednice. Ali to je ono što je uspjelo Muhammedu, s.a.w.s., na jedan jedinstven način u historiji – zaista nijedan takav primjer ne možemo naći bilo gdje drugo.

Svaka poznata historijska ličnost odlikuje se jednom karakteristikom i istakla se na nekom polju. Napoleon u vojnoj snazi, Volter na polju misli, Šekspir se istakao u književnosti i poeziji –jedino  je Allahov Poslanik, a.s., bio ličnost u kojoj su bile objedinjene sve strane veličine.

Utjecaj ovih i drugih poznatih velikana tokom historije je bio ograničenog efekta, njihov je utjecaj, možemo kazati, najviše trajao - dvadest ili tridesetak godina nakon njihove smrti, ili pka na ograničen broj ljudi i oblasti, što, s druge strane, nije slučaj sa našim poslanikom Muhammedom, a.s. Njegove ideje, učenje i tragovi održali su se čtrnaest vjekova nakon njegove smrti i ostat će sve dok Allah dž. š., bude htio. Jer, ono što je Muhammed, a.s., uradio predstavlja najveličanstveniju reformu i največi preporod u historiji čovječanstva.

On je bio veličanstven i u ratu i u miru, veličanstven je kao otac, suprug i čovjek. Nikada se radi sebe nije naljutio, nikada se radi sebe nije svetio, niti je ikada udario ženu, nikada nije iznevjerio obećanje, nikada nije prevario, niti je slagao...

Jednoga dana je Poslaniku, a.s., došao Abdullah ibn Ebu Serh, obznanjujući da prihvati islam, a u svom srcu je krio nevjerstvo. Poslanik,.a.s., ga je primio, te nakon što je izašao, Poslanik, a.s., upita prisutne ashabe: „Zašto ste mu dozvolili da uđe ?“ Ashabi rekoše: Da si nam barem dao znak okom ! Poslanik, a.s., odgovori: „Ne priliči vjerovjesniku da ima varljiv pogled !“

Bio je veličanstven i u očima svojih neprijatelja. Među njima je živeo četrdest godina prije, i trinaest godina poslije poslanstva, a oni nisu bili u stanju naći mu jednu negativnost u njegovom moralu ili ličnosti.

Kada je Herakle, car Bizantije, upitao Ebu Sufjana o Poslanikovom prijateljstvu (a Ebu Sufjan u tom periodu je bio jedan od najžešćih neprijatelja islama), odgovorio je: “ On je plemenitog porijekla“! Upitan da li je ikada lagao i varao? Ebu Sufjan je odogovorio: “Ne“  Herakle ponovo upita: „Da li se broj njegovih pristalica smanjuje ili povećava?“ Ebu Sufjan odgovori: „Povećava se!“ “A da li se ko od njih odmetnuo“, upita Herakle. Ebu Sufjan odgovori: “Ne.“ Pa šta vam naređuje – upita Herakle. Ebu Sufjan odgovori: „Naređuje nam da klanjamo namaz, iskrenost i blagost!“  Na to Herakle reče: „Čovjek o kome pričate zavladat će i mjestom na kome ja stojim!“

Ako na sve ovo dodamo ono što je u  novoj knjizi objavio kontroverzni američki profesor Majkl H. Hart, prema kome su Poslanik Muhamed, a.s., engleski plemić i naučnik Isak Njutn i osnivač temelja hrišćanske religije Isus Hrist (Isa , a.s.) zauzeli prva tri mjesta u historiji čovječanstva.

Kriterij kojim se Hart rukovodio nije podrazumijevao „najveće i najplemenitije“, već one čije su ideje, znanja, postupci i rezultati tokom života usmjeravali razvoj civilizacije, utjecali na milione ljudi i, direktno ili indirektno, su prisutni u svakodnevici. Tu su se našli brojni politički i vjerski lideri, kao i naučnici, pisci, pronalazači, ljekari, moreplovci i umjetnici.

„Muhammed, a.s., je jedini čovjek u historiji koji je bio podjednako uspješan i na vjerskom i na sekularnom planu“ – napisao je Hart, ukazujući da je mali trgovac, rođen u šestom vijeku u arabijskom gradu Mekki, spletom okolnosti i vlastitim sposobnostima, uspio da utemelji i religiju i sistem vrijednosti i naciju i carstvo, čiji vjersko-politički koncept i sad slijedi više od milijardu i četiristo miliona ljudi, uz tendenciju povećanja tog broja na raznim dijelovima planete.
 

Najutjecajnijih 40 :

1. Muhammed, a.s. (Božji poslanik) 2. Isak Njutn (fizičar) 3. Isa, a.s., Isus (Božiji poslanik) 4. Buda (filozof) 5. Konfučije (filozof) 6. Pavle (apostol) 7. Cai Lun (tehnolog) 8. Johan Gutenberg (štampar) 9. Kristofor Kolumbo (moreplovac) 10. Albert Ajnštajn (fizičar) 11. Luj Paster (mikrobiolog) 12. Galileo Galilej (astronom) 13. Aristotel (filozof) 14. Euklid (matematičar) 15. Musa, a.s. – Mojsije (Božiji poslanik) 16. Čarls Darvin (prirodnjak) 17. Kin Ši Huang Ti (car) 18. Oktavijan August (car) 19. Nikola Kopernik (astronom) 20. Antoan Lavoazje (hemičar) 21. Konstantin Veliki (car) 22. Džems Vat (inžinjer) 23. Majkl Faradej (fizičar) 24. Džems Maksvel (fizičar) 25. Martin Luter (teolog) 26. Džordž Vašington (političar) 27. Karl Marks (filozof) 28. Orvil i Vilbur Rajt (inžinjeri) 29. Džingis Kan (car) 30. Adam Smit (ekonomista) 31. Viljem Šekspir (pisac) 32. Džon Dalton (hemičar) 33. Aleksandar Makedonski (car) 34. Napoleon Bonaparta (car) 35. Tomas Edison (inžinjer) 36. Antoni van Levenhok (mikrobiolog) 37. Vlljem Morton (anesteziolog) 38. Đuljermo Markoni (fizičar) 39. Adolf Hitler (političar) 40. Platon (filozof).

 

Korišćena literatura:

1.    Doc. dr. Safvet Halilović, SIRA Životopis Posljednjeg Allahovog Poslanika, Novi Pazar, 2007.
2.    Amr Hilmi, Stopama Miljenika, s.a.v.s., Novi Pazar, 2007. god.
3.    Ibn Hišam, Poslanikov Životopis, Sarajevo, 1998
4.    Sejjid Kutb, U okrilju Kur'ana,  XVII, str. 71-73.
5.    Ibn Kajjim el-Dzevzijje, Riznica Znanja, Sarajevo, 2008. god.
6.    Thomas W. Arnold, Povijest Islama, Sarajevo, 1990. god.
7.    Osman Nuri Hadžić, Muhammed a.s. i Kur’an, Zagreb, 1986. god.
 

 

Autor: Nailj ef. Skenderi

(Autor je imam u džematu sela Mušnikovo)

 

Hadži Ajet Biljibani - VRATIMO SE ISTINI

"POD VRVOJ OD ŠAR-PLAJNA / POD VRHOVIMA ŠARE" je zbirka i prva samostalna knjiga poezije - Autor: Azir Kuljići – Adžo .   (Opširnije)

U plavo jutro - Čitanka za peti razred osnovne škole

"Još jedna cigla u zgradi bošnjastva na Kosovu"

Ovaj prilog je do sada ukupno posjećen: 9762

Narodna ženska nošnja Bošnjaka iz Župe

Narodna ženska nošnja Bošnjaka iz Župe
JoomlaWatch Stats 1.2.8b by Matej Koval
Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
internet magazin
internet magazin
internet magazin
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title